Polietilen

Štampa

Low Density Polyethylene (LDPE)

Polietilen niske gustine:
LDPE se upotrebljava za čvrste i fleksibilne elemente ambalaže, kao što su poklopci za tegle, čepovi za flaše i slično. Najpopularniju primenu sada LDPE ima kao folije za kese, materijal za pakovanje i folije za plastenike u poljoprivredi.

High Densitiy Polyethylene (HDPE)

Polietilen visoke gustine:
HDPE ima širok spektar primena: boce, štipaljke za veš, različite drške i ručice, ali i ekstremno tanke folije odlične čvrstine.

Low Density Polyethylene Reinforced (LDPE+)

Ojačani polietilen niske gustine:
Ovaj materijal kombinuje najbolje karakteristike LDPE i HDPE u jednom proizvodu: transparenciju, gustinu, čvrstinu, elastičnost, hermetičnost, otpornost na niske temperature...

Sa ovim materijalom, ostvarene uštede su do 40% u poređenju sa klasičnim LDPE. Šta više, dobit je trostruka: niža cena pakovanja, povećana produktivnost mašine za pakovanje (veća brzina zavarivanja i ređa zamena rolni), a manja težina materijala za pakovanje znači i niže poreze na ambalažu (u zemljama EU) i manje zagađenje životne sredine tako nastalim otpadom.

 

Ekstrudiranje folije

Istopljene granule polietilena pod visokim pritiskom se potiskuju kroz cirkularnu matricu na dnu tornja. Istovremeno se kroz jezgro matrice ubacuje komprimovani vazduh koji naduvava tako oblikovan materijal u veliki cilindrični balon. Na vrhu tornja, ohlađena folija se namotava u dvoslojnu rolnu i kao takva je spremna za dalju preradu.

 

 

 

Koekstrudirana folija

Višeslojna folija nudi mogućnost kombinovanja karakteristika različitih materijala u jednoj jedinoj foliji. Princip proizvodnje je isti kao i za ekstrudiranu foliju, sa tom razlikom što je upotrebljeno više ekstrudera sa koaksijalno postavljenim matricama, kroz koje se istovremeno potiskuje više koaksijalnih cilindričnih balona. U putanji prema vrhu tornja dolazi do lepljenja slojeva folije. Na ovaj način moguće je proizvesti veoma tanke i istovremeno snažne materijale, odličnih optičkih karakteristika.

 

 

Aditivi

Kvalitativne karakteristike folije kontrolišemo aditivima koje dodajemo u procesu ekstruzije. Na taj način materijal dobija odgovarajuću boju, čvrstinu, elastičnost, eliminiše se statički elektricitet, a moguće je uticati i na druge osobine folije.


Ekologija

Polietilen spada u male zagađivače životne sredine: To je ekonomičan materijal - kompletna svetska produkcija polietilena učestvuje sa samo 1% u potrošnji naftnih derivata.
Proizvodnja je čista i efikasna - emisija štetnih supstanci je minimalna. Izuzetno je pogodan za reciklažu - moguće je otapanje i ponovna upotreba u posebnim uslovima neograničen broj puta.
Kada reciklaža nije izbor, koristi se kao efikasno gorivo u specijalizovanim spalionicama i toplanama.
 

Vec dugi niz godina Fabrika fleksibilne ambalaže Belplast koristi zakonski propisane aditive koji foliju čine biorazgradivom nakon određenog vremenskog perioda i tako vodi računa o očuvanju životne sredine.