Promotivni video

Ko je na mreži?

Imamo 4 gostiju na mreži

Pratite nas putem:

Pakovanje mleka

Koekstrudirana štampana folija za mleko se sastoji iz tri sloja: spoljašnjeg omotača, jezgra i zaptivnog omotača. Poseduje značajne prednosti u odnosu na mono foliju, a to su: produženje roka trajanja proizvoda, sam proizvod ne rosi, smanjenje debljine, a samim tim i količine, velike uštede za kupca, poboljšane estetske karakteristike, itd.

Debljina Bel Plast folije je od 50 do 60 mikrona što u poređenju sa mono folijom debljine 76 mikrona predstavlja značajnu uštedu. Veća mehanička otpornost takođe ide u prilog Bel Plast koekstrudiranoj foliji za mleko.

Unutrašnji sloj ove folije je transparentan i pored zaptivne uloge ima za zadatak eliminaciju određenih štetnih uticaja masterbača i boja koje sadrže prethodni slojevi. Proizvod upakovan u ovu foliju daje potrošaču dodatnu sigurnost da će mleko dobiti u svežem stanju, onako kako je i zapakovano, a da pritom onemogući hemijsku i biološku kontaminaciju, prodor sunčeve svetlosti, itd.

 

spoljašnji omotač - beli sloj, dekorativne namene koji služi kao podloga za štampanje

jezgro - sivi sloj, mehanička i svetlosna barijera, onemogućava perforaciju pakovanja
zaptivni omotač - transparentni sloj čija je osnovna funkcija pouzdano zatvaranje kese

Galerija Fotografija

Gde se nalazimo?

Promotivni video

Kontakt info.

Bel Plast d.o.o.

Bela zemlja,
31311 Užice, Srbija

+381-31/571-646
office@belplastcompany.com