O Nama

Štampa

Kompanija “Bel-Plast” d.o.o. započela je sa radom 1990. godine kada se bavila isključivo konfekcioniranjem ambalaže odnosno preradom polietilena i proizvodnjom fleksibilne ambalaže za pakovanje prehrambenih namirnica. 

Danas kompanija „Bel-Plast” zapošljava 50 radnika koji su edukovani i osposobljeni da, uz stečeno iskustvo, odgovore svim zahtevima savremenog tržišta. 

Tokom proteklog perioda kompanija je kontinuirano usavršavala i proširivala kapacitete i proizvodni asortiman, a posebnu pažnju poklanja modernizaciji tehnološkog procesa i organizaciji proizvodnje. Trenutno proizvodi četiri grupe proizvoda – ambalaže od plastičnih masa prema zahtevima kupaca. 

Podizanje kvaliteta na viši nivo je stalni zadatak uspešnog menadžmenta, tako da se kvalitetu sirovina i gotovih proizvoda poklanja velika pažnja.
Kompanija je od skoro u svoj proizvodni asortiman uvela novi proizvod - STRETCH HOOD foliju. Reč je o artiklu koji se do sada nije proizvodio u našoj zemlji, a koji ima široku primenu u industriji građevinskog materijala, hemijskoj industriji i industriji veštačkih đubriva, kao i prehrambenoj industriji. 

Osnovni cilj u narednom periodu nam je unapređenje procesa, zadovoljavanje potreba kupaca, modernizacija tehnologije i, naravno, održavanje liderstva u proizvodnji fleksibilne ambalaže.